برنامه تامز تک (tums tech) به‌منظور دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه ساخت تکنولو"/> برنامه تامز تک (tums tech) به‌منظور دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه ساخت تکنولو" /> برنامه تامز تک (tums tech) به‌منظور دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه ساخت تکنولو" />

افزایش کیفیت تصاویر و قابلیت آنالیز کمی در سیستم تصویربرداری پیش‌بالینی Xtrim PET

برنامه تامز تک (tums tech) به‌منظور دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه ساخت تکنولوژی‌های پیشرفته تولید می‌شود. در این برنامه دکتر محمد رضا آی، مدیر عامل شرکت پرتو نگار پرشیا (PNP) درباره طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار ارتقا تصاویر باکیفیت بالا و قابلیت آنالیز کمی در سیستم تصویربرداری پیش‌بالینی Xtrim PET توضیح داد. این دستگاه یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تصویربرداری در پزشکی است و عملکرد ارگان‌های بدن را به نمایش می‌گذارد.