درباره ما

درباره ما

شرکت پرتو نگار پرشیا فعالیت خود را در زمینه طراحی، تولید، نصب و نگهداری سیستم های تصویرگر پزشکی هسته ای از خرداد 1389 در ایران آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر، به مدد مدیریت کارا، پرسنل متخصص، بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و نیز استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در کشور، موفق به تولید سیستم های زیر گردیده است:

 • سیستم تصویربرداری اسپکت تمام بدن (inSIGHT)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی (ProSPECT II)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی (ProSPECT)
 • سیستم تصویربرداری پت حیوانی (Xtrim)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی (HiReSPECT)
 • گاما پن (GammaPen)
 • گاما کمرای دستی جهت استفاده در اتاق عمل (SURGEOSIGHT)
 • گاما پروب (SURGEOGUIDE II)
 • تست تنفسی اوره (HeliGuide)

همچنین این شرکت قادر به ارایه خدماتی گسترده تر در زمینه های زیر نیز می باشد:

 • مشاوره و طراحی سایت های پزشکی هسته ای و PET
 • مشاوره و طراحی سایت جهت طراحی بخش تولید رادیو دارو
 • انجام محاسبات شیلدینگ

آنچه دیگران درباره ما می گویند