پروسه طراحی، مونتاژ و تولید سیستم‌های تشخیصی و کمک جراحی پزشکی هسته‌ای در شرکت پرتو نگار پرشیا