نشست تجاری شرکت پرتو نگار پرشیا با شرکت‌های هندی در حاشیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی هندوستان