گفتگوی دکتر محمدرضا آی و مهندس محمدحسین فراهانی با برنامه «سلام صبح بخیر»