اخذ موفقیت آمیز پروانه تولید نسل جدید اسپکت اختصاصی قلب (ProSPECT II) توسط شرکت پرتو نگار پرشیا

اخذ موفقیت آمیز پروانه تولید نسل جدید اسپکت اختصاصی قلب (ProSPECT II) توسط شرکت پرتو نگار پرشیا


شرکت پرتو نگار پرشیا موفق به اخذ پروانه تولید نسل جدید اسپکت اختصاصی قلب (ProSPECT II) از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شد.

آرشیو اخبار

28 بهمن 1401
شرکت پرتو نگار پرشیا موفق به أخذ گواهینامه CE یرای دستگاههای گاماپروب و گاماپن شد.
21 بهمن 1401
سیستم اسپکت قلبی (ProSPECT II) محصول شرکت پرتو نگار پرشیا هم زمان با افتتاح مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان فوق تخصصی البرز مورد بهره برداری قرار گرفت.
15 بهمن 1401
سیستم اسپکت قلبی (ProSPECT II) شرکت پرتو نگار پرشیا به بیمارستان فوق تخصصی البرز بارگیری و تحویل شد.