Alborz yan ihtisas hastanesinin nükleer tıp bölümünde Prato Negar Persia (PNP) firmasının kardiyak SPECT sisteminin (ProSPECT II) performans raporu